Symbols Name

Phonetic Symbols Names

ʌ

Latin Small Letter Turned V

ɑ:

The letter Latin alpha

æ

Latin Small Letter Ae

e

Latin Small Letter E

ə

Latin Small Letter Schwa

ɜ:

International Phonetic Alphabet

ɪ

Latin Letter Small Capital I

ɒ

Latin Small Letter Turned Alpha

ɔ:

open-o

ʊ

Latin Small Letter Upsilon

long I